Juridische kennisgeving

uitgever
CAMPING LES ÎLES (Loisirs plein air 50)
26 les Terres Alix 50510 Hudimesnil
telefoon :02.33.49.06.94
Email : info@yellohvillage-lesiles.com
Verantwoordelijk voor publicatie
Sas Loisirs plein air 50
Website ontwerp & ontwikkeling
Ouinet.fr
Copyright van het internetdomein
De website en alle software, foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, video's, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en alle werken die op de site zijn geïntegreerd, zijn het eigendom van de eigenaar van het domein. De reproductie van documenten die op de site zijn gepubliceerd, is alleen geautoriseerd met als enige doel informatie voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om een afgeleid werk te kopiëren, aan te passen, te creëren, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere manier de broncode te vinden (behalve in gevallen waarin de wet voorziet), verkopen, toewijzen, onder - licentie of overdracht op enigerlei wijze van enig recht met betrekking tot software.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van inbreuk en meer in het algemeen inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten. Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van beschermde werken gereproduceerd en gecommuniceerd op deze site zijn voorbehouden. Tenzij toegestaan, is elk gebruik van andere werken dan individuele en privé reproductie en raadpleging verboden.
Webhosting
O2switch
Siret : 510 909 807 00032
RCS Clermont Ferrand
SAS au capital de 100 000€

Opérateur Télécom déclaré ARCEP
09/2989 – AS50474
vertrouwelijkheid
Cookies
De cookies die door de server worden verzonden, hebben als enige functie het verbeteren van het navigatiegemak op de site. De niet-aanvaarding door uw browser houdt geen beperking in met betrekking tot de toegang tot de inhoud. De levensduur van de huidige sessie.

Vertrouwelijkheid van de gegevens
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen. Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt om uw verzoeken te verwerken en om ons op de hoogte te stellen van ons antwoord.

Mededeling van uw persoonlijke gegevens aan derden
Wij verkopen, verhuren of delen geen informatie over u gratis aan derden.

Uw informatie bewerken
Op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de uitgever van de website via e-mail, post of contactformulier.